10 filmer om bærekraftig matproduksjon

Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon? Og hvilke løsninger finnes det for å produsere maten vår på en måte som er bra for folk, dyr og planeten? Vi har fått støtte fra Norges forskningsråd for å snakke med våre fremste forskere om løsningene vi har i dag og hva som finnes i morgen.

24. oktober 2023

Film 1:
Alle land må utnytte sine arealer til best egnet matproduksjon

Alt eksisterende hav-, jordbruk- og beiteareal må utnyttes, vedlikeholdes og vernes for produksjon av mat og biomasse, for å styrke matsikkerheten.

Medvirkende i filmen:

 • Arne Bardalen, spesialrådgiver fra NIBIO
 • Erik Olsen, forskningsjef i Havforskningsinstituttet

Film 2:
Bærekraft er mer enn bare klima

Bærekraft handler om å balansere økonomi, sosiale forhold og klima- og miljøhensyn samtidig

Medvirkende i filmen:

 • Arne Bardalen, spesialrådgiver fra NIBIO
 • Angela Schwarm, førsteamanuensis fra NMBU

Les alt om prinsipp 2 her

Film 3:
Verdisirkler, ikke verdikjeder

Verdikjeden for mat må gå fra å være en kjede til å bli en verdisirkel.

Medvirkende i filmen

 • Inger Standal, seniorforsker fra SINTEF
 • Gunvor Øie, forskningsleder fra SINTEF
 • Nina Liland fra Havforskningsinsituttet

Film 4:
Bevare og fornye de naturlige økosystemene

Driftsmetodene i de ulike produksjonene må bidra til å styrke det biologiske mangfoldet, øke karboninnholdet i jorda og konservere jordhelsen.

Medvirkende:

 • Åshild Gunilla Ergon, Associate Professor fra NMBU
 • Johan Dyster, bonde fra Dyster gård

Film 5:
Helsa til folk, dyr, jord og planter henger sammen

Filmen er i klippen. Kommer snart.

Film 6:
Bærekraftig kosthold er ikke det samme i alle land

Bærekraftig kosthold handler om hvert enkelt lands ressursgrunnlag og matkultur, i tillegg til sunnhet og helse.

Medvirkende i filmen:

 • Helle Meltzer, forskningssjef fra Folkehelseinstituttet
 • Lisbeth Dahl, forsker fra Havforskningsinstituttet

Film 7:
Rettferdig konkurranse på markedsplassen

Bonden og fiskeren som produserer maten vår på en bærekraftig måte må få fordeler i markedsplassene

Medvirkende:

 • Ola Hedstein fra Rethink Food
 • Bent Sofus Tranøy, professor fra Høgskolen i Innlandet

Film 8:
Bønder, produsenter og fiskere må få betalt for å produsere maten mer bærekraftig

Primærleddet må sitte igjen med en større del av verdiskapingen.

Medvirkende i filmen:

 • Ola Hedstein fra Rethink Food
 • Gaute Stokkan, forskningsleder fra SINTEF
 • Marisa Di Sabatino, professor fra NTNU

Film 9:
Ny teknologi må fremelskes

Ny teknologi som bidrar til mer bærekraftig matproduksjon må fremelskes og tas i bruk

Medvirkende:

 • Morten Bondø, forsker fra SINTEF
 • Ekrem Misimi, seniorforsker fra SINTEF
 • Espen Johnsen, forskningssjef fra Havforskningsinstituttet

Film 10:
Matsystem, ikke siloer

Rethink Foods siste prinsipp handler om at skal vi lykkes med en omstilling av samfunnet vårt, kan vi ikke tenke i siloer hvor hver og en opererer uavhengig av hverandre. Vi må løse problemene våre sammen og se verden som et system.

Medvirkende i filmen:

Hanne Fjerdingby Olsen, postdoktor fra NMBU
Peter Haugan, fagdirektør fra Havforskningsinstituttet

Bonus: Food of Norway

Nye fôrråvarer er viktig for å lykkes med omstillingen til et bærekraftig matsystem.

Medvirkende:

 • Margareth Øverland, professor ved NMBU