Bionova må bli en drivkraft for omstilling til bioøkonomien

Regjeringen fikk 30 millioner kroner av SV i forrige statsbudsjett for å opprette et “Bionova”. Nå ønsker de innspill på hva Bionova egentlig skal være. Vi mener Bionova skal være verktøyet som pusher oss inn i bioøkonomien.

31. mars 2022

Rethink Food har lenge vært engasjert i Bionova. Vi ble svært glade for at vi endelig skal få et investeringsselskap for biologiske investeringer. 

Øvrige virkemiddelaktører som Siva, Enova og Innovasjon Norge gjør mye bra for å dytte verden i en mer bærekraftig retning. 

Men, vi trenger en aktør som investerer hardt i de biobaserte næringene og dytter Norge inn i bioøkonomien. Det håper vi Bionova kan bli. 

Hva er biobaserte næringer og bioøkonomi og sånn? 

I dag har vi en oljeøkonomi basert på fossile ressurser fra olje, kull og gass. Du vet, sånt vi skal slutte med. 

Bioøkonomien er en økonomi basert på fornybare og biologiske ressurser fra jord, skog, hav og vann. 

De biologiske ressursene kan være skog, fisk, husdyr, husdyrgjødsel, biokull, planter, tang og tare for å nevne noen. 

Biobaserte næringer er næringer som driver med biologisk produksjon. Det være seg skognæringa, landbruksnæringa, havbruksnæringa og biogassnæringa. 

Gi Bionova noen ordentlige ambisjoner å jobbe med 

Rethink Food har som visjon om at det må lønne seg å produsere mat bærekraftig. Ingen lønnsomhet, ingen bærekraft. 

I dag lønner det seg å produsere mat med fossile innsatsfaktorer. Vi mener overgangen til en bioøkonomi ikke kan komme fort nok. 

Det er helt avgjørende at det investeres i selskaper, løsninger og teknologier som gjør overgangen mulig. 

Skal vi lykkes med en overgang til bioøkonomien må Bionova få et ambisiøst mandat og økonomiske muskler nok til å lykkes. 

Les våre innspill til om Bionova til Regjeringen her