Bønder, produsenter og fiskere må få betalt for å produsere mat bærekraftig

Primærleddet må sitte igjen med en større del av verdiskapingen.

25. mars 2021

Rethink Food har utarbeidet ti prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Prinsipp nummer åtte handler om at primærleddet må sitte igjen med en større del av verdiskapingen.

I matproduksjonen er primærleddet viktigst når en bærekraftig utvikling skal realiseres. Dersom primærleddet i matsystemet ikke har investeringsevne, -motivasjon eller sterke markeds-insitamenter som fremmer bedre produksjonsmetoder, vil utviklingen skje for langsomt.

En større andel av verdiskapingen fra verdikjeden må fordeles tilbake til primærproduksjonen for å sette denne i stand til å investere i ny teknologi, kunnskap og produksjonsprosesser. 

 Hva betyr dette for norske forhold?

  • Den endring som skal gjennomføres av nasjonale og globale matsystemer er omfattende og vil i realiteten bli en ny grønn revolusjon. Bønder skal erverve ny kunnskap, endre produksjonsrutiner og investere i ny teknologi og tjenester. Alt dette avhenger av at bøndene stimuleres til endringer gjennom markedssignaler og politikk, men viktigst av alt er at bondens økonomi gir rom for investeringer. Avgjørende for endringer og omstillingen for matsystemene er at økonomien i primærleddet styrkes og fungere som et av de viktigste incitamentene for å oppnå en bærekraftig utvikling.   

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon