Fiskeslam er ikke et problem, men en blågrønn kindereggløsning 

I dag er fiskeslam fra oppdrettsnæringen en kilde til forurensing. Det er synd, for fiskeslam kan bli et fornybart og effektiv vekstmedium vi sårt trenger. Men, da må det lønne seg å få slammet opp fra havbunnen og ned i jorda.

1. november 2022

Norge er Europas største produsent av oppdrettsfisk. 1,5 millioner tonn mat blir produsert i norske fjorder årlig. 

Oppdrettsnæringen produserer ikke bare mat – de produserer også enorme mengder fiskeslam.  

Fiskeslam er rester av fôr, urin og avføring fra fiskene. Ikke la deg lure av det litt ekle begrepet, fiskeslam er veldig næringsrikt! 

En konsekvens av dagens produksjonspraksiser er at 300 000 tonn fiskeslam hoper seg opp under de åpne mærene. 

Under merdene kan det det næringsrike fiskeslammet være et problem. På land, derimot, vil de løse et problem!

Vi er avhengige av vekstmedium for å produsere nok mat 

I fiskeslam finner vi vekststoffene nitrogen, fosfor og kalium – viktige ingredienser i mineralgjødsel. Forskning viser til at tørket fiskeslam kan gi god gjødseleffekt. 

I dag er vi helt avhengige av vekstmedium som mineralgjødsel for å produsere nok mat til hele verdens befolkning. 

Vekstmedium vil ikke bli mindre viktig i fremtiden. 

Vi vil være avhengig av tilførsel av næringsstoffer i jorda når både klimaendringer og arealendringer vil sette den globale matproduksjonen under kraftig press. 

Les også: Klarer den nye regjeringen å løse matfloka?

Vi må finne nye bærekraftige ingredienser til gjødsel

I dag er produksjon av mineralgjødsel ikke bærekraftig. Ingredienslista består av en rekke råstoff som vi er i ferd med å bruke opp.

Særlig kritisk er tilgangen til fosfor. 

Samtidig krever produksjon av mineralgjødsel mye energi. Fossil energi. 

Det haster å finne alternativer til mer bærekraftige og fornybare vekstmedium. 

Fosfor er en ikke-fornybar ressurs som må utnyttes bedre  

I det næringsrike fiskeslammet finnes det store mengder fosfor. 

I dag slippes det ut mer fosfor fra produksjon av oppdrettsfisk enn den årlige mengden fosfor som blir brukt i mineralgjødsel i landbruket. 

Nå gjelder det å unngå at fiskeslammet ender opp på havbunnen, slik at fosforet kan sirkuleres tilbake til jorda. 

Investeringsviljen i sirkulære blågrønne initiativer må opp 

Uten noen form for bearbeiding inneholder fiskeslam tungmetaller som må skilles ut før det kan utnyttes som gjødsel. 

Det betyr at det må investeres i nye og bedre produksjonsmetoder. 

Ifølge ekspertene er det ikke teknologien det står på, men insentivene og investeringsviljen. 

Fiskeslammet må brukes til noe nyttig 

Til tross for mulighetene som ligger i fiskeslammet blir kun en bitteliten andel hentet opp og utnyttet til noe fornuftig i dag. 

Fiskeslam kan være en av løsningene som gjør det mulig å produsere mat mer i takt med naturen og økosystemtjenestene. 

Nå må vi få intensivene til å utnytte fiskeslammet på plass. 

La oss få fiskeslammet opp av havbunnen og ned i jorda. 

Studentene Ingeborg Skrefsrud og Caroline Wangen fra bioøkonomistudiet ved NMBU skal nå se på om det er mulig å utnytte mer av fiskeslammet på jordet i sin masteroppgave. 

Ingeborg Skrefsrud er trainee i Rethink Food.