En global helse – helsa til folk, dyr, jord og planter henger sammen

Friske dyr og planter gir det beste grunnlaget for god helse blant mennesker, samt reduserer bruken av medisiner og plantevernmidler.  

25. mars 2021

Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper om bærekraftig matproduksjon.

Prinsipp nummer fem handler om at folk, dyr, hav og jord har en felles helse, kjent som «one health».

Friske dyr og planter gir det beste grunnlaget for god helse blant mennesker, samt reduserer bruken av medisiner og plantevernmidler.  
 
Det samlede antibiotikaforbruket i matproduksjonen må reduseres og antibiotika må brukes klokere, mer restriktivt og tilgang til effektiv antibiotika for alle må sikres for framtiden. 

Forebygging av sjukdom må bli rådende prinsipp

Forebygging av sjukdom hos planter og dyr må bli det rådende prinsipp i et bærekraftig matsystem, uten at evnen til å produsere nok, trygg og sunn mat svekkes. Dette er en av de viktigste investeringene for å sikre en god folkehelse nasjonalt og globalt.   
 
Internasjonal regulering må endres slik at den bidrar til riktig medisinbruk, økt tilgang på viktige medisiner til land med dårlig tilgang og god finansiering av forskning på nye medisiner og antibiotikum. 

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon