Hva er egentlig the 2050 challenge? 

Klimakrisen og tap av biologisk mangfold er bare en del av et mye større problem vi må løse: Hvordan produsere nok mat, sunn og trygg mat til alle – også i fremtiden?

21. september 2022

IPPCs siste klimarapport kunne ikke være tydeligere i sin kommunikasjon: Tar vi ikke tak i klimautslippene nå er det KODE RØD for menneskeheten. 

Samtidig skriver FNs naturpanel at vi står i fare for å miste 1 million arter innen 2050. 

Som om ikke det var nok kan vi lese om energikrise, inflasjon og økte renter i avisene. 

Alle disse krisene blir små sammenlignet med den egentlige utfordringen: 

Hvordan skal vi produsere nok mat til alle mennesker også i fremtiden? 

Uten mat blir det vanskelig å komme i mål 

Det er fint at det endelig kommer et påtrykk fra flere aktører om å løse både klimaproblemet og tap av natur og biologisk mangfold. 

Samtidig må vi ikke miste målet av synet. 

Målet med å løse klimakrisen handler om at også fremtidige generasjoner skal få muligheten til å leve god i fremtiden. 

Uten mat er det ikke mulig å leve et godt liv. Uten nok mat blir verden for ustabil til å kunne løse noe som helst.

Flere mennesker, mindre areal, vanskeligere klima  

Rethink Foods utgangspunkt for å løse både klimakrise, energikrise og tap av natur og biologisk mangfold er det vi kaller The 2050 challenge. 

I 2050 blir vi mange flere mennesker, samtidig som areal- og klimaendringene vil svekke den globale matproduksjonen. 

The 2050 Challenge er: 

Hvordan skal vi produsere nok mat til alle mennesker i verden, på et mindre areal, i et vanskelig klima og uten de innsatsfaktorene vi er avhengig av i dag? 

Les også: Ting vi lærte av den forrige grønne revolusjonen

Quick fix-er kan gjøre ting vondt verre  

Ved å løfte blikket mot 2050 blir mange av de løsningene og klima-quick fixene som foreslås korttenkte og dumme, og kan i verste fall forverre muligheten til å nå vedtatte mål. 

Ja, vi reduserer noen utslipp, men hva godt er det hvis vi ikke har nok mat å spise?

Når vi skal løse klimakrisen må det skje innenfor rammen av The 2050 Challenge. Utslipp og naturtap må reduseres, men det må skje på en måte som ivaretar helheten i folks behov. 

God agronomi er nøkkelen

Vi kan ikke løse klimakrise, tap av biologisk mangfold og produksjon av fornybar energi hver for seg. Alle disse problemene henger sammen. Vi må løfte blikket fremover mot 2050 og finne metoder som løser alle problemene samtidig. 

For å løse The 2050 Challenge må vi tenke nytt om hvordan vi skal produsere maten vår og hva som skal lønne seg. 

Vi må bruke arealene våre smartere, slutte å kaste mat og vi må produsere maten i takt med naturen. 

Om vi gjør ting riktig, kan maten bli nøkkelen til klimakrisen løses gjennom god agronomi!