Krigen i Ukraina vil gi ny fart i EUs grønne omstilling

Krigen i Ukraina kommer ikke til å stoppe EUs arbeid med bærekraft. Snarere tvert i mot. Konflikten blir brukt til å akselerere opp prosessen ytterligere. Bedriftene som ligger bakpå nå, må virkelig henge i for å henge med.

29. april 2022

Denne teksten er også publisert på debattsidene til Nationen.

EU har lagt ambisiøse planer om å bli verdensledende på bærekraft og har lansert den ene ambisiøse strategien etter den andre.

Dette prosjektet har EU kalt Green Deal, eller Den Grønne Giv på norsk.

Den Grønne Giv vil få konsekvenser på alle samfunnsområder i Norge. Også for jordbruk og fiske, selv om disse næringene er utenfor EØS-avtalen. 

Målet er å bli et fornybarsamfunn innen 2050 som setter gullstandarden for bærekraft i mange næringer. 

Den Grønne Giv vil få konsekvenser på alle samfunnsområder i Norge. Også for jordbruk og fiske, selv om disse næringene er utenfor EØS-avtalen. 

Årsakene til dette er mange, men først og fremst det faktum at EUs ambisjon er å endre markedene og hva som er økonomisk lønnsomt.

I tillegg kommer konsekvensene av at Norge inngått en bilateral avtale om gjennomføringen av forpliktelsene i Parisavtalen. 

EUs taksonomi har allerede fått sin tilslutning i Stortinget og blir norsk regelverk når det med det første inkluderes i EØS-avtalen.

Mange trodde pandemien kom til å forsinke arbeidet med Den grønne giv. Det gjorde det ikke. Resultatet ble omvendt. Midlene som ble frigitt for å bøte på konsekvensene fra pandemien ble brukt for å fremskynde arbeidet med den Den grønne giv. 

Mange trodde pandemien kom til å forsinke arbeidet med Den grønne giv. Det gjorde det ikke. Resultatet ble omvendt. Midlene som ble frigitt for å bøte på konsekvensene fra pandemien ble brukt for å fremskynde arbeidet med den Den grønne giv. 

Igjen er det mange som tror at en ny krise vil få EU ut av den grønne kursen de har som må å gjennomføre. Den meningsløse krigen Russland fører i Ukraina har fått mange til å tenke at bærekraft vil bli mindre viktig. De må tenke om igjen. 

Mange fikk morgenkaffen i halsen når de hørte visepresident i EU-kommisjonen Frans Timmermanns erklære at EU skal redusere innkjøpet av russisk gass med to tredjedeler innen året! Det skal de få til med flere virkemidler, blant annet å kjøre på med investeringer for utvikling av fornybar energi. 

Samme Timmermanns er arkitekten bak EUs jordbruksstrategi, Farm to Fork. Han har uttalt at hvis vi fortsetter å produsere mat som før, vil vi ødelegge jordkloden. Det er ikke en uttalelse man kan gå tilbake på.

Krigen i Europas kornkammer vil nok også intensivere arbeidet med Farm to Fork. Matsikkerhet er tross alt et av de viktigste målene i strategien. 

Krigen i Ukraina vil ikke bli noen hvilepute. Ikke for EU og ikke for selskaper som vil være med i fornybarsamfunnet i 2050. Arbeidet intensiveres og hvis man vil være med, må man henge på nå! 

Les mer: EU setter maten i sentrum for et grønt skifte