Mat er en fornybar ressurs og grunnlaget for en bærekraftig samfunnsutvikling

Mat er en fornybar biologisk produksjon – en fornybar ressurs – og et vesentlig grunnlag for samfunnets verdiskaping og stabilitet.

20. april 2021

Rethink Food har utarbeidet ti prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Prinsipp nummer 10 handler om at vi må se på mat som en fornybar ressurs.

Mat er en fornybar biologisk produksjon – en fornybar ressurs – og et vesentlig grunnlag for samfunnets verdiskaping og stabilitet.

Optimal disponering av arealer til matproduksjon på land og til havs er avgjørende for å kunne maksimere biologiske karbonfangst, erstatte fossile råvarer, bevare biologiske mangfold og produsere nok trygg og sunn mat til en voksende global befolkning.
  
En bærekraftig samfunnsutvikling er uoppnåelig uten en gradvis transformasjon av nasjonale og globale matsystemer.

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon