Ny teknologi må framelskes

Ny teknologi som bidrar til mer bærekraftig matproduksjon må fremelskes og tas i bruk

8. april 2021

Rethink Food har utarbeidet ti prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Prinsipp nummer ni handler om at ny teknologi som bidrar til mer bærekraftig matproduksjon må fremelskes.

Ny teknologi som kan bidra til å produsere mer mat på en bærekraftig måte må få god tilgang på investeringskapital. Det må legges til rette for at matprodusenter raskere kan ta i bruk ny kunnskap, teknologi, genetikk og plantesorter.

Finansielle instrumenter må utvikles for å legge til rette for rask kunnskaps- og teknologiutvikling samt at teknologien tas i bruk raskt. 

Hva betyr dette for norske forhold?

  • Klimaet endres raskt og det er viktig å utvikle planter og trær som er godt tilpasset et endret klima. 
  • Rask klimatilpasning av plantemateriale og styrket konkurransekraft for planter dyr og fisk oppnås best gjennom å utnytte nye genredigeringsmetoder.  
  • For å øke produktiviteten og konkurransekraften i den norske produksjonen er det viktig å utvikle teknologi som gjør produksjonene mindre arbeidsintensive. 
     

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon