Rettferdig konkurranse i markedsplassene for mat

Bonden og fiskeren som produserer maten vår på en bærekraftig måte må få fordeler i markedsplassene.

25. mars 2021

Rethink Food har utarbeidet ti prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Prinsipp nummer syv handler om at de som produserer maten vår på en bærekraftig måte må få fordeler i markedsplassene.

Markedsplassene må favorisere og fremme produkter som kan vise til en bærekraftig produksjon. Ikke produkter som tar snarveier for å produsere billigst mulig.  
 
Et bærekraftig matsystem må redusere samfunnskostnader som påføres folkehelsen, miljøet, klimaet og arbeidstagere.

I prinsippet er et bærekraftig matsystem samfunnsøkonomisk lønnsomt. I realiteten vil endringer i produkter og produksjonsmetoder som oftest gjøre maten dyrere. Det vil i tillegg svekke konkurransekraften for de som lager og selger produktene.  
 
Dersom konkurransemekanismene forhindrer eller bremser utviklingen av et mer bærekraftig matsystem, har man en markedssvikt som politikere og markedsaktører må endre. 

Konkurransen er ikke rettferdig og direkte ødeleggende dersom det lønner seg å produsere uønskede produkter med dårlig teknologi og dårlige bærekraftsstandarder.  
 
Prinsippet om at forurenser skal betale må utvides til å omfatte forhold av stor betydning for en bærekraftig utvikling. 

Hva betyr dette prinsippet for norske forhold?

  • Konkurransemyndigheter må utvikle metoder og verktøy for å avdekke alvorlig og unødvendig markedssvikt som forhindrer en bærekraftig utvikling av det norske matsystemet. 
  • Uten en offensiv og proaktiv overvåkning av om markedet fremmer eller motvirker en bærekraftutvikling, vil det i begrenset grad være mulig å innføre politiske og kommersielle virkemidler som retter opp uønsket markedssvikt (ref. Nobelprisen i økonomi til Paul Romer og William Nordhaus i 2018).
     

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon