Rethink Food skal snakke om matsystemet i 2035 på Stortinget

Opposisjonspartiene Venstre, Høyre og Miljøpartiet De Grønne har invitert Rethink Food til å legge frem sine analyser og anbefalinger for et bærekraftig matsystem på Stortinget 5. mars.

28. februar 2024

I løpet av 2023 har Rethink Food kartlagt og analysert det norske matsystemet i 2035.

Vi har også lagt frem noen anbefalinger for hvordan norske beslutningstakere kan legge til rette for en best mulig omstilling til et mer bærekraftig matsystem.

Nå er vi blitt invitert av opposisjonspartiene til å legge frem våre analyser og anbefalinger til rådgivere og stortingspolitikere – men du kan også bli med!

For å delta må du sende epost til Oda Mo Eikefet – se detaljer nederst i denne invitasjonen.

Program

I tillegg til Rethink Food, har andre eksperter og kommentatorer blitt invitert til å kommentere våre anbefalinger.

10.15 Rethink Foods beskrivelse av det norske matsystemet i 2035 Hva spiser vi, hvordan produseres maten og hvilke aktører er viktige?

10.30 Rethink Foods anbefalinger for et bærekraftig matsystem

10.45 Kommentarer på Rethink Foods beskrivelse og anbefalinger

Norsk Institutt for Bioøkonomi / Audun Korsæth
Agri Analyse v/ Torbjørn Tufte
Norges Bondelag v/ 2. nestleder Bodhild Fjelltveit
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (TBC)
Klimautvalget 2050 v/ utvalgsleder Martin Skancke
Skift Norges Mat- og landbruksgruppe (Matskiftet)

11.40 Avsluttende refleksjoner fra Anne Ekornholmen, pol. red. i Nationen

11.45 Slutt

Partipolitisk uavhengige

Rethink Food er et partipolitisk uavhengige, men glade for å bli invitert til Stortinget.

Det gir oss håp og optimisme at Stortingspolitikerne vil diskutere hva et bærekraftig matsystem skal innebære og hvilke muligheter som ligger der.