Trenger vi egentlig kostholdsråd?

Arbeidet med nye nordiske kostholdsråd har engasjert folk så til de grader at enkelte lurer på om det er riktig å gi råd om hva folk skal spise. Vi mener ja.

15. februar 2023

I juni 2023 skal de nye nordiske kostholdsrådene lanseres.

Arbeidet har vært massivt og involvert mange aktører. Bakgrunnsmaterialet har blitt lagt ut på høring og reaksjonene har ikke latt vente på seg. 

Kosthold og ernæring er et kompleks felt i seg selv. Det forskes mye på hva som er sunt å spise, hvilke næringsstoffer vi bør spise og ikke spise. 

Arbeidet har økt i kompleksitet når oppdragsgiverne, Nordisk Råd, også har ønsket å inkludere “bærekraft” i anbefalingene. 

“Bærekraft” er, som vi har skrevet om før, ikke en enkel størrelse med en gitt fasit

Det er et begrep vi bruker for å ta vanskelige valg og sette ulike hensyn opp mot hverandre. En kontinuerlig forbedring på vei til noe bedre.

Er det da mulig å gi anbefalinger ut fra hva som er “bærekraftig” og ernæringsmessig godt kosthold? 

Folk er forskjellige.

Noen vil bare spise det som er godt.

Noen vil spise sunt.

Noen spiser for å bygge muskler.

Noen lurer på hvilke dyr som har det bra.

Noen vil spise mat med lavt klimaavtrykk.

Noen er bekymret for plantevernmidler.

Noen vil bare ha lokal produsert mat.

Andre vil utnytte beiteressurser.

Noen vil sikre bosetting i hele landet.

Og noen vil kun ha mat som er billig.

Alle disse motivasjonene for å spise mat er like gyldige.

I en ideell verden så kunne vi produsert mat som fyller alle disse kriteriene samtidig. Men, den verden lever vi ikke i. 

Det er vanskelig å gi råd som skal romme alle ønsker.

Det er mange dilemmaer i bærekraftdebatten som setter ulike hensyn opp mot hverandre. Men, det kan ikke bety at vi ikke skal forsøke å veilede etter beste evne. 

Det mest positive med å inkludere bærekraft i kostholdsrådene er at det bidrar til å sette søkelyset på hvordan maten produseres. 

Økt kunnskap og bevissthet om hvordan maten produseres er et godt utgangspunkt for at mat i framtiden bli produsert mer i takt med både miljøet og helsa til folk.

Så er det viktig at rådene blir oppdatert hver gang vil tilegner oss ny kunnskap.

Slik kan folk velge maten de vil ha. 

Om de vil ha mat fra dyr som har hatt det bra.

Om de vil velge mat uten plantevernmidler.

Om de bare vil spise grønnsaker eller om de vil spise steinalderdiett. 

Lytt til Rethink Foods podcast: Hva innebærer de nye nordiske ernæringsanbefalingene?

Les mer: Rethink Food i ressursgruppe for de nye nordiske kostholdsanbefalingene