Seks grunner til at bærekraft er konkurransekraft

Mange tror fremdeles at bærekraft ikke lønner seg. Det er helt feil. Her er seks grunner til hvorfor

17. april 2023

1. Klimarisiko

På enkelte områder er det ikke så vanskelig å spå fremtiden. Vi har mange rapporter som viser at været vil bli våtere, villere og mer ekstremt.

Å ikke inkludere klimarisiko som en del av forretningsstrategien vil være et feilgrep.

World Economic Forum skrev i sin risikoanalyse for 2019 at klimarelaterte hendelser vil påvirke de globale handelssystemene.

Det er helt avgjørende at ledere forstår hvordan klimaendringer vil påvirke bedriften og ta forebyggende tiltak. 

Les mer: Det lønner seg å satse på klimarisiko nå

Lytt til podcast: Hvordan ser fremtidens klima ut, og hvordan vil det påvirke matproduksjonen?

2. European Green Deal

Om du liker det eller ei, Norge har tette bånd til EU. EU legger premissene for  mye av utviklingen av markedet også i Norge.

EU ønsker å sette gullstandaren for bærekraft med sine Green Deal-strategier og Farm to Fork. Mange av disse regelverksendringene vil direkte påvirke Norge.

Les mer: Hva er EUs Farm to Fork-strategi?

Lytt til podcast: EU-ekspert Paal Frisvold

3. ESG-rapportering

EU har vedtatt en taksonomi som sier at store selskaper må rapportere på bærekraft. Dette blir ofte omtalt som ESG-rapportering.

ESG står for Environment, Social og Governance.

Taksonomi er et flott ord for klassifisering.

I praksis betyr disse flottene ordene at finansmarkedene vil satse på bedrifter som kan dokumentere en høy ESG-score.

Selv om du jobber i et lite selskap vil du ikke slippe unna å rapportere på ESG særlig lenge.

Store selskaper bruker ofte små selskaper som underleverandører og vil kreve dokumentasjon.

Les mer: EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans (NHO.no)

4. Sirkulærøkonomi betyr nye muligheter

Det lønner seg å satse på sirkulærøkonomi. Årsaken er at det koster å sløse med ressurser.

Å bruke alle ressursene er ikke bare miljøvennlig, det er også sparte penger og god butikk.

Se YouTube: Mat i en sirkulær bioøkonomi

5. Forbrukere vil etterspørre bærekraftige varer og tjenester

Forbrukerne har frem til nå først og fremst vært opptatt av pris. Men stadig flere sier at de også er opptatt av bærekraft.

Om ikke lenge vil bedrifter som ikke kan vise til noen bærekrafttiltak gå på en skikkelig omdømmesmell.

6. Innovasjon Norge prioriterer bærekraftige prosjekter

Skal du søke støtte til Innovasjonsprosjekter fra Innovasjon Norge kan du bare glemme å slenge inn en søknad med mindre du kan vise til at prosjektet bidrar til bærekraftig utvikling.

Ble du litt svett av å lese disse punktene? Slapp av.

Vi i Rethink Food har god kjennskap til bærekraftig matproduksjon og kan hjelpe deg komme i gang med transformasjonen til bærekraftige og lønnsomme forretningsstrategier.