Om Rethink Food

Rethink Food er et påvirkningselskap med en visjon og agenda: Vi mener bærekraftig matproduksjon må lønne seg!

Rethink Food jobber ikke på vegne av kommersielle interesser eller enkeltbedrifter. Vi jobber med påvirkning på vegne av vår visjon. Vi liker å se på oss selv om en blanding av en tenketank og en influencer. Tenk deg at Sophie Elise hadde fått jobb hos Civita eller Bellona.*

Rethink Food skal sette agendaen i den norske debatten om bærekraftig mat. Vi bidrar inn i den offentlige samtalen som en konstruktiv stemme basert på fremtidsoptimisme og et godt fundert kunnskapsgrunnlag. Vi skal fremme de beste løsningene som bidrar til økt lønnsomhet for bærekraftige bedrifter. Derfor har også laget en definisjon av bærekraftig matproduksjon som er basert på 10 prinsipper.

Vår forretningsmodell

Vår forretningsmodell er ikke konsulentvirksomhet. Vår forretningsmodell er å være en kontinuerlig stemme for bedrifter som deler vår visjon og som ønsker å ta en posisjon som en bærekraftig aktør. Jobber du i en bedrift som har behov for å sette lønnsomhet og bærekraft høyere på agendaen? Vi vil gjerne bli bedre kjent med deg!

Folkene bak Rethink Food

Folkene bak Rethink Food er Ola Hedstein og Siv Heimdal. Til sammen har vi nesten 50 års erfaring innen norsk matproduksjon og påvirkningsarbeid. Vi har også et bredt nettverk i de fremste kunnskapsmiljøene i Norge.

*Valg av tenketanker var kun tilfeldig valgt eksempler for å illustrere et poeng.