Visjon

Rethink Food gjør bærekraftig matproduksjon lønnsomt.

Rethink Food ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Enkelt og greit. Eller?

I dag ligger alle incentiver til rette for å tjene penger på feil ting. Det lønner seg å forurense, det lønner seg å ødelegge natur, det lønner seg å ødelegge helsa til folk og dyr.

Vi er helt sikre på at nøkkelen til å løse de store utfordringene vi står overfor er at det må bli lønnsomt for bedrifter å produsere mat på en bærekraftig måte.

Vi mener det må lønne seg å å gjøre de riktige tingene. Det må lønne seg å redusere klimagassutslipp, holde friske dyr og produsere mat på de ressursene hver enkelt land har tilgjengelig, uten å gå på bekostning av de naturlige økosystemene.

Med andre ord, bedrifter som gjør de riktige tingene må tjene mer penger enn de som ødelegger for jorda, havet, dyr og folk.

Bærekraftig matproduksjon er et vidt begrep, og det er mange som ikke forstår hva det innebærer. Derfor har vi utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon som vi baserer vår visjon på.

Deler du vår visjon? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!